Нови порези на кола и оружје

Поделите:

Они који имају оружје, и ове године ће морати да за то плате порез, као и власници моторних возила. За неке ће та обавеза бити мало већа, а за неке и мања

У „Службеном гласнику Србије“ објављени су износи пореза на употребу, држање и ношење добара у овој години. Динарски износи тог пореза, прописани Законом за плаћање пореза за 2018. годину, усклађују се с индексом потрошачких цена које је објавио Републички завод за статистику за период од 1. децембра 2016. до 30. новембра 2017. године.

Динарски износ пореза на регистровано оружје за плаћање пореза за 2018. годину усклађује се с индексом потрошачких цена од 1. јануара до 30. новембра прошле године. При усклађивању врши се заокруживање тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а преко тога заокружује на десет динара.

Од 1. јануара ове године прописани су нови порези на употребу моторних возила, пловила, употребу ваздухоплова и на регистровано оружје.

Порез на путничка возила до 1.150 кубика је 1.270 динара, од 1.150 до 1.300 кубика је 2.480, а од 1.300 до 1.600 кубика 5.470 динара

За ову годину порез за аутоматску пушку изоси 13.280 динара, а прошле је био 12.920, што значи да је 360 динара већи. Порез на полуаутоматску пушку је 5.330 динара и већи је 150 динара него лане. За оружје за личну безбедност за које је издат оружани лист за држање, односно колекционарска дозвола, порез је ове године 3.600, а лане је био 100 динара мањи. Уколико је уз то издата и дозвола за ношење, порез током 2018. године је 17.940, а прошле је био 17.450, односно 490 динара мањи.

Порез на употребу моторних возила плаћа се за период од једне године, а од 1. јануара ове године износи на путничка возила до 1.150 кубика 1.270 динара, од 1.150 до 1.300 кубика је 2.480, а од 1.300 до 1.600 кубика 5.470 динара.

Порез на моторна возила између 1.600 и 2.000 кубика је 11.210, од 2.000 до 2.500 кубика 55.380, а између 2.500 и 3.000 кубика 112.220 динара. За више од 3.000 кубика порез ове године износи 231.930 динара. То су износи без умањења.

Међутим, прописани износи пореза умањују се за моторна возила старија од пет година, и то: 15 одсто за возила између пет и осам година старости, 25 одсто код возила старих између осам и десет година и 40 одсто код возила старијих од десет година. За моторна возила старија од 20 и више година, порез на употребу се плаћа у износу од 20 одсто од прописаног износа.

Информер

Поделите:

1 коментар

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here