У реклами кредит за свакога, у реалности ипак само за некога!

Поделите:

Може све. Кредит с било којом платом. Без одласка у банку. На плацу за продају половних аутомобила, такође може све. У сарадњи с банкама и кредит с минималном платом од 20.000 динара. Рок отплате и до десет година, динарски и девизни, са учешћем и без учешћа. Кредит могу добити запослени, пензионери, паушалци, власници самосталних радњи – огласили су попут банака и продавци половних аутомобила.

А да ли код банака баш може све, односно да ли се може добити зајам с било којој платом? Па, не може. У то се уверио и наш читалац коме је захтев за кредит одбијен приликом покушаја куповине аутомобила с образложењем да његова кредитна способност не задовољава критеријуме банке. Уз, за њега поприлично компликовано објашњење, да му после одузимања трошкова потрошачке корпе, и већ постојећих задужења, није остало простора за нови зајам.

Код нас искључиво банка процењује кредитну способност дужника према својим критеријумима, а то су потврдили и у Народној банци (НБС).

„Највиши дозвољени ниво кредитне задужености није прописан. Кредитну способност дужника физичких лица банка је дужна да цени на основу степена кредитне задужености дужника који се утврђује као однос укупних месечних кредитних обавеза и редовних нето месечних прихода тог дужника. При томе се код одређивања редовних месечних прихода узимају у обзир сви месечни приходи дужника, не само по основу плате или пензије.

Под укупним месечним кредитним обавезама дужника физичког лица, подразумева се збир ових обавеза по кредитима и кредитним картицама, активираних јемстава по кредитима и обавеза из уговора о финансијском лизингу, с тим што банка у укупне месечне кредитне обавезе, у складу са својим актима, може укључити и друге обавезе овог лица. Сам поступак процене кредитне способности дужника, који банка уређује својим актима, може узимати у обзир вредност просечне потрошачке корпе“, кажу у НБС.

У свим банкама кажу да кредитну способност клијената одређују према овим критеријумима. У Сосијете женерал банци кажу да се кредитна задуженост за сваког клијента одређује индивидуално и износи максимум 50 одсто његових нето примања. У обрачун задужења улазе интерне, а то су синдикалне обуставе, као и кредити, картице, јемства… За ову банку потрошачка корпа није критеријум.

На пример: запослени или пензионер има нето примања од 30.000 динара, има синдикалну обуставу од 2.000 динара, што значи да му остаје 28.000 динара. Он може да буде максимално задужен 14.000 динара и уколико нема ниједан кредитни производ у коришћењу, толико може износити његова рата кредита.

У Рајфајзен банци кажу да је оцена кредитне способности клијента индивидуална, а зависи од висине примања, постојећих обавеза и уредности података у Кредитном бироу.

„Уколико клијент подноси захтев за стамбени кредит или готовински кредит обезбеђен хипотеком, максимална задуженост клијента у односу на просечна месечна примања може бити до 60 одсто. Уколико клијент подноси захтев за готовинске, потрошачке ауто-кредите, максимална задуженост може бити до 50 одсто“, кажу у овој банци.

У Интеза банци кажу да се кредитна способност клијента заинтересованог за кредит за куповину аутомобила утврђује на идентичан начин као и за све остале кредитне производе – на основу степена његове кредитне задужености.

Јована Рабреновић / Политика

Поделите:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here