Srpska pravoslavna crkva slavi: Sveštenomučenika Ignjatija Bogonosca

Podelite:

Pravoslavna Crkva 2. januara po novom i 20. decembra po starom kalendaru, u vreme velikog Božićnog posta, molitveno se se seća svetog Ignatija Bogonosca, kao i svetog Danila drugog, Arhiepiskopa srpskog.

Kada je Gospod Isus Hristos boravio na zemlji i propovedao ljudima o Carstvu Božjem, ugledao je među narodom jedno dete. Gospod pozva dete k sebi, a potom uzevši ga k sebi zagrli ga i reče: „Ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo Nebesko, i koji primi takvo dete u ime moje, mene prima.“ To dete bio je sveti Ignatije Bogonosac. Nazvan je tako jer je nošen rukama ovaploćenog Boga.

Sveti Ignatije bio je učenik Svetog Jovana Bogoslova. Na episkopskom tronu Antiohijske Crkve bio je u vreme vladavine rimskog cara Trajana. Antiohija, prestonica Sirije, veliki kulturni i ekonomski centar, sa dvesto hiljada stanovnika bila je, posle Rima, najveći grad imperije. Takođe, Antiohija je pored Jerusalima najvažniji grad u prvim godinama hrišćanstva.

Antiohijskom crkvom upravljao je sveti apostol Petar od 47. do 57. godine Gospodnje, potom sveti Evod do 68. godina, a od 68. do 107. godine ovim velikim hrišćanskim centrom upravljao je sveti Ignatije Bogonosac. U istoriji hrišćanstva ovaj svetitelj ostao je zabeležen kao savršen pastir i najodaniji Hristov sledbenik koji je svagda u srcu i na u usnama nosio ime Boga živoga. I to je još jedan razlog zašto je nazvan Bogonoscem.  Pored velike apostolske revnosti u upravljanju Antiohijskom crkvom, ovaj sveti jerarh je, otkrovenjem Božjim, prvi uveo antifonski način pojanja u crkvi. To je u stvari značilo pojanje za dve pevnice, tako da kad pojanje na jednoj strani prestane, na drugoj počinje. Kao veliki i među hrišćanima veoma poštovani pastir, sveti Ignatije Bogonosac je za vreme vladavine cara Trajana okovan u gvožđe poslat u Rim. Sa velikom radošću sveti Ignatije je primio svoje stradanje za Hrista. Strahovao je jedino da hrišćani iz velike brige za njegov zemaljski život ne utiču na rimske sudije da mu poštede život. Zbog toga je i uputio svoje čuveno pismo braći po Hristu moleći ih da razumeju njegovu jedinu želju da strada za Hrista i napusti zemaljski život. Na putu prema Rimu sveti Ignatije je uputio poslanice crkvama u Rimu, Efesu, Magneziji, Traliji, Filadelfiji i Smirni.

Sveti sveštenomučenik Ignatije bačen je lavovima, kako je i sam želeo, 107. godine Gospodnje.

SPC

Podelite:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here