KAKO JE IVO ANDRIĆ GOVORIO O STEPINCU: „Nema zvučnih titula kojima bi se ti zločini SAKRILI“

Podelite:

„Jugoslovenska kriza je blizu vrhunca; sve što je zla i nevaljala diglo se i uzavrelo”, deo je pisma koje je Ivo Andrić uputio Zdenki Marković („Andrićeva pisma Zdenki Marković”) i jedan od mnogih dokumenata kojima je Dušan Glišović posvetio pažnju u studiji „Ivo Andrić. Istorija i politika” („Službeni glasnik”) koja je juče predstavljena.

Podnaslov je „Prilog proučavanju jugoslovenskih i srpskih političkih i kulturnih odnosa sa Nemačkom, Austro-Ugarskom i Austrijom” a knjiga na 318 strana sadrži poglavlja; „Pismo iz 1920. godine”, „Pokušaj zloupotrebe Andrića u Hladnom ratu”, „Citati Andrićevih dela u govorima nemačkih i austrijskih političara” i „Poslanik u Berlinu kao književni lik”.

Knjiga obuhvata različitu dokumentarnu građu pa i, primerice, izjavu koju je dao „Politici” 1952. g. povodom naimenovanja Stepinca za kardinala kada je, između ostalog, kazao:

„I ranije, a naročito u teškom vremenu između 1941. i 1945. godine, činjeni su u našoj zemlji u ime vere i pod plaštom vere, a u interesu tuđina zavojevača, bratoubilački zločini. Ta je činjenica isuviše dobro poznata i u našoj zemlji i izvan nje. Tim zločinima viša katolička hijerarhija ne samo da se nije oduprla, nego ih je dobrim delom ili pomagala. I nema tih sofizama ni takvih zvučnih titula kojima bi se ti zločini mogli sakriti ili zataškati”.

Iza andrića ostala bogata spisateljska građa

Iza andrića ostala bogata spisateljska građa

Faksimilom priče Ive Andrića „Laž” objavljenoj u listu „Borba” (1958) počinje poglavlje „Pokušaj zloupotrebe Andrića u Hladnom ratu “ gde se navode napisi u stranoj štampi, pisanje o poređenju Pasternaka s Andrićem, Titove aktivnosti, daje pregled prilika u zemlji i svetu…

Inspirativnu faktografiju zastupljenu u knjizi prate autorova viđenja s kojima se čitalac može složiti ili ne.

Na promociji su govorili profesor emeritus Dragan Stojanović, prof. Gojko Tešić, Petar Arbutina i autor. Ponajviše je bilo reči o različitim viđenjima i tuamečenjima Andrićevog lika i dela.

Autor je napomenuo i da je u našim institucijama imao problema s dokumentacijom kao i da ima poteškoća sa stupanjem u zvanje redovnog profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu te da će, ako se opet ispostavi da ima tehničkih problema letnji semestar započeti štrajkom glađu u nameri da na taj način izdejstvuje pisanu proceduru tokom koje će biti odlučen da li će biti primljen ili neće biti primljen u zvanje redovnog profesora.

Tatjana Nježić

Blic.rs

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here